ESGLÉSIA DE SANT JOAN DE BOI
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... per començar dir que, encara actualment, l'església de Sant Joan de Boí és l'església parroquial romànica del poble de Boí, centre històric de la vall homònima, pertanyent al terme municipal de la Vall de Boí, i dins de l'antic terme de Barruera, a l'Alta Ribagorça...
... és contemporània de les altres esglésies de l'entorn i probablement feta pels mateixos mestres d'obres...
 
 
... pertany al grup d'esglésies romàniques de la Vall de Boí declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO...
... està situada a ponent del nucli del poble de Boí i és perfectament localitzable ja que és el primer que es troba en arribar a aquesta població...
 
 
... amb la forma " ipsa illa de Bogin", el poble de Boí és esmentat ja l'any 1064, quan, juntament amb la resta d'esglésies i llocs de la vall, va ser objecte de la venda i bescanvi l'any 1064 pels comtes de Pallars Sobirà, Artau I i la seva muller Llúcia, als comtes de Pallars Jussà, Ramon IV i la seva dona Valença, juntament amb el castell d'Erill i altres possessions...
... en el conveni del 1140 entre el bisbe d'Urgell i el de Roda, Boí i tota la vall d'aquest nom va passar al domini del d'Urgell, atesa la seva vinculació amb el Comtat de Pallars Jussà...
 
 
... es va regír tot lo llarg de l'Edat Mitjana i part de la Moderna pel règim especial de la Vall de Boí, que feia que els capellans haguessin de ser fills de la vall, i es regien per un co-rectorat que abraçava totes les parròquies de la vall, amb el centre neuràlgic en el santuari de Caldes de Boí...
 
 
... en els anys setanta, del segle XX, va ser objecte d'una restauració integral, que va restituir el seu aspecte original...
... en aquesta restauració es van trobar fragments de pintures originals murals, que complementen les que són al Museu Nacional d'Art de Catalunya ...nt hi havia més pintures a l'exterior de Sant Joan de Boí, però s'han conservat sobretot les que van quedar protegides per un porxo que havia existit en aquest lloc, una porta que dóna al nord, al cementiri adjacent ...
... es tractava d'una escena teofànica, possiblement presidida per l'Agnus Dei o el Crismó, amb quatre àngels que el sostenen, el sol i la lluna a la part superior i diverses figures humanes, una d'ells amb un llibre (un profeta o un evangelista)...
 
 
... l'església és de planta basilical de tres naus, amb coberta de fusta de dos vessants, absis central i dues absidioles..
 
 
... els seus murs, tant a l'interior com a l'exterior, van ser decorats amb pintures romàniques al fresc, obra de l'anomenat Mestre de Boí, que van ser rescatades i es van portar al Museu Nacional d'Art de Catalunya per a una millor conservació i custòdia ...
 
 
... l'església va patir un important incendi en el segle XIII...
... la torre campanar se'n va veure greument afectada i va perdre els tres cossos superiors...
 
 
... se'n conserven els tres inferiors, que presenten la mateixa disposició dels altres campanars de torre de la vall, amb la separació de pisos per mitjà d'arcuacions cegues, tal i com correspon a la decoració llombarda...
... també, en una de les dues separacions de nivell, hi ha un fris de dents de serra...
 
 
... a cada cara s'obren finestres geminades amb dobles columnetes, orientades perpendicularment al mur de la torre...
... tots els campanars de torre de la vall de Boí segueixen el cànon o proporció de mesures dels minarets, en què l'altura és igual al perímetre...
... una de les curiositats d'aquest campanar, sovint interpretat de moltes i diverses maneres, és que està perfectament alineat amb els de Santa Eulàlia d'Erill la Vall i Sant Climent de Taüll....
 
 
... aquesta església presenta a llevant, a la seva capçalera dues absidioles, totalment restaurades i decorades amb arcuacions llombardes ...
 
 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL