PERATALLADA
   
   
... Peratallada és una vila del municipi baix - empordanès de Forallac...
... fins l'any 1977 va ser municipi independent, que es va unir  amb Vulpellac i Fonteta per formar Forallac..

... d'entrada haig de dir que Peratallada va ser declarat conjunt historicoartístic en 1975 per ser un dels nuclis medievals millor conservats de Cataluña, així com Be Cultural d’Interès Nacional...

 
 

... conté moltes mostres d'arquitectura medieval...

... la vila conserva el seu antic aspecte feudal, amb carrers estrets i tortuosos, on destaquen el castell fortificat amb la seva torre de l'Homenatge i el palau, les muralles i l'església de Sant Esteve...

... destaca també el gran fossar que envolta la població, excavat a la roca viva...

 
 
... aquesta vila de Peratallada rep el seu nom per la forma amb que van ser construïdes les muralles, ja que per augmentar la seva alçada es va excavar la roca sobre la que està assentada la població, formant un fossar que l'envolta...
... el lloc de Petra scissa o Petra tallada apareix ja en documents del segle X...
 
 
...els que millor es conserven són els que es troben al costat del Portal de la Verge...
... la seva profunditat s'explica perquè és aquest un lloc elevat respecte a la resta de la vila, formant un petit monticle rocós...
...les parets d'aquests fosos estan tallats quasi verticalment i són molt llises...
... l'alçada màxima, en el sector de la Porta de la Verge, és d'uns set metres...
... s'observen molt bé les empremtes dels pics, en forma de zig-zag en les pedres arenoses...
 
 
... el nucli antic està ple de restaurants i de cases rurals que han aprofitat la bellesa arquitectònica dels casals per ubicar-hi el seu negoci...
 
 
... documentalment se'n parla d'ell ja l'any 1065, però algunes estructures arquitectòniques i altres vestigis semblen demostrar que en aquest lloc ja hi va haver anteriorment una fortalesa des de temps molt més reculats...
... presenta actualment parts constructives de diferents èpoques i estils...
... és tota una extensa amalgama d'edificacions que configuren un dels castells-palau medievals més interessants del país...
... aquest castell, que havia estat abandonat  va ser venut finalment pels descendents dels Cruïlles-Peratallada...
... va servir durant anys com una edificació de pagesia fins que els actuals propietaris, el comtes de Torroella de Montgrí, van començar, pels voltants, de 1965, a rehabilitar-lo...
 
 
... l'alta torre de l'Homenatge, la senya d'identitat del poble, està situada en el centre del recinte emmurallat i s'aixeca uns 10 metres damunt d'una pedra natural...
... és de planta rectangular, coronada per merlets quadrats...
... té una porta adovellada i tenia un pis intermedi de fusta...
,,, està construïda amb filades de carreus escairats...
 
 
...  en el seu estat actual, podem distingir-hi dos sectors clarament diferenciats per la seva estructura i antiga utilització: el nucli fortificat i el palau....
... el palau està format per un gran casal i per diferents cossos amb patis, murs i sales gòtiques...
... s'hi pot trobar obra del segle XII al XVII...
... a ambdós costats d'aquest cos central hi ha hagut ampliacions, que es veuen molt diferenciades amb obertures i materials diferents...
 
 
... la façana que dóna a la plaça del castell, la de la següent fotografia, apareix molt modificada, i consta de planta baixa i un pis...
... la porta d'accés és rectangular i hi figura la data del 1745 incisa...
... les obertures d'aquesta façana són: a la planta baixa, una finestra romànica petita i una altra molt gran i amb dos arcs trilobulats, i al primer pis dues finestres triforades i dues geminades...
 
 
... damunt de la porta hi ha gravat en pedra aquest escut d'armes, que no he estat capaç d'identificar...
... sí us vull dir que el llinatge de Peratallada va ser el més important del Baix Empordà, fins que a mitjans del segle XIII, en morir Ponç de Peratallada sense successió, la seva germana Guillemaes es va casar amb Gilabert de Cruïlles, quedant d'aleshores ençà unides les dues cases...
 
 
... la població va créixer al voltant del castell dels Peratallada...
 
 
...encara es conserva bona part de l'anella de muralles que protegia la població i que està datat entre els segles XII i XIII, tot i que ha estat reparat en nombroses ocasions...
... el fragment més ben conservat es troba cap al nord, on s'ha conservat un portal...
... se'l coneix amb el nom del Portal de la Verge...
 
 
... on actualment hi ha un pont modern, tal com podeu veure en la fotografia anterior, que passa per damunt del fossar, que en aquell lloc és d'una gran espectacularitat i que antigament devia ser un pont allevadís...
 
 
 
... oberta als peus d'una torre de planta quadrada, havia estat una de les principals entrades al poble...
... està formada per dos arcades d'arcs de punt rodó i adovellades ...
... en la part superior hi ha una cavitat que devia d'haver allotjat l'imatge d'una Verge que va donar nom al portal...
 
 
... al seu davant, però fora de l'anell de muralles, trobem l'església de Sant Esteve...
... va ser construïda en els segles XII i XII, tot i que va ser reformada durant els segles XVI i XVII...
... les primeres notícies documentades d'aquest temple les trobem a principis del segle XIII, concretament l'any 1202...
 
 
... el que més sobta d'aquest temple al visitant és el fet, ja comentat, de que es troba fora del nucli emmurallat...
... la portalada, de mig punt i adovellada, està flanquejada per tres petites arquivoltes...
 
 
... observant atentament la porta d'accés, personalment la trobo molt curiosa en la seva estructura, ja que em recorda més a la porta d'un edifici civil, que no pas la d'un temple..
 
 
... en el sector més occidental de la vila s'han conservat diverses torres, algunes de planta quadrada i una circular...
... la següent fotografia que hi vaig fer recull la Torre Oest...
... com podeu veure és una torre de planta quadrada...
... destaca perquè té l'arc i la volta interiors d'aresta i al descobert...
... conserva alguns merles superiors...
 
 
... una altra torre, que és l'única que avui es troba amb planta circular, és aquesta...
... té una alçaria d'uns 10 metres i s'hi poden observar arpilleres per armes de foc...
 
 
... també mereix especial esment i val la pena visitar-la és la coneguda com a torre de les hores, dita així per tenir el rellotge públic...
... com podeu observar és de planta quadrada...
... en el seu interior s'observa un arc apuntat amb volta de la mateixa forma...
 
 
... avui l'antiga porta ha desaparegut, ha estat tapiada, tot i que es poden veure antigues restes que marquen quina era la seva situació...
... ho podeu observar a dalt a la dreta de la següent fotografia...
... ara n'hi ha una de nova...
 
 
... Peratallada va ser una de les poblacions catalanes més ben fortificades...
... el sistema defensiu era format per tres recintes de muralla...
... el recinte principal tenia el castell al centre i els altres dos eren de grans avançades o barbacanes vers el nord i llevant...
... les tres muralles, amb alts llenços i torres, eren protegides per fosos, dels que ja n'hem parlat, excavats a la roca...
 
 
... Peratallada ha sabut conservar el seu caràcter rural, tot mantenint amb fidelitat els seus orígens arquitectònics i urbans...
... es pot dir que no s'ha expandit més enllà del perímetre de les muralles...
... la vila conserva encara la seva distribució urbana medieval...
... des de la plaça major, amb els seus singulars porxos...
 
 
 
 ... fins a la trama d'estrets carrerons, on es pot descobrir un interessant conjunt d'arquitectura popular...
... damunt de murs més antics, s'hi mantenen encara habitatges característics dels segles XVI...
 
 
... la vivenda tradicional de Peratallada sol tenir els baixos recoberts amb voltes de pedra, destinats a magatzems i cellers, mentre la planta superior es dedica a habitacle...
... es poden veure encara un altre pis, a mena de golfes o graner i sovint un pati o àmplia eixida o era al darrera...
 
 
 

 

 
         ANAR A L'ÍNDEX DE LLOCS PER VISITAR    
         PÀGINA PRINCIPAL